Algemene voorwaarden

Online meubel portaal “Catsburgmeubels.nl”, verder benoemd als Catsburgmeubels, is wordt beheerd door Wereldshirt te Ridderkerk. Catsburgmeubels biedt en zo compleet mogelijk overzicht van het online aanbod meubelen . Dit allemaal zodat de bezoeker inspiratie kan opdoen tijdens zijn of haar zoektocht naar nieuwe meubelen. Door het zo compleet mogelijke overzicht dit om de bezoeker tot de beste keuze te kunnen laten komen.

1. Andere websites Het product aanbod op Catsburgmeubels wordt opgebouwd door (verschillende) online winkels ofwel adverteerders. Hoewel Catsburgmeubels commercieel is, blijft Catsburgmeubels onafhankelijk van de adverterende winkels. Het doel is om de bezoekers van Catsburgmeubels een zo compleet mogelijk overzicht te geven en dus zoveel mogelijk keus te bieden.

Geen van de producten zijn dan ook eigendom van Catsburgmeubels en Catsburgmeubels draagt dan ook geen verantwoordelijkheid over de producten. Adverteerders betalen een vergoeding als bezoekers van Catsburgmeubels doorklikken naar website van, contact opnemen met of een bestelling plaatsen bij de adverteerder. Deze vergoeding heeft echter geen invloed op de producten welke worden getoond aan bezoekers van Catsburgmeubels , dit is afhankelijk van de door de bezoeker gebruikte filter opties.

Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor het product aanbod, de product omschrijving, productfoto’s en productprijzen en het actueel houden hiervan. Ondanks de constante zorg en aandacht die Catsburgmeubels besteed aan de samenstelling van het portaal en de daarin opgenomen gegevens kan Catsburgmeubels niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van het portaal. Catsburgmeubels aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het protaal of de (on)bereikbaarheid van de site. Prijzen en productomschrijvingen op Catsburgmeubels zijn dan ook niet leidend en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent. Tevens draagt Catsburgmeubels geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonlijke gegevens.

2. Disclaimer Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Catsburgmeubels . Catsburgmeubels kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Catsburgmeubels kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Catsburgmeubels garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van dit portaal altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via dit portaal verkregen informatie.

De informatie op dit portaal wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Catsburgmeubels behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Cookies Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar het Catsburgmeubels portaal teruggestuurd worden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres of huisadres.

De mooiste meubels